Het bijzondere aan het werken met paarden

Paarden bezitten bij uitstek natuurlijke kenmerken, die (vrijwel) direct, tijdens een coaching sessie,  de betrokkene inzicht kunnen verschaffen in zijn/haar persoonlijk functioneren,
wat (bijna) onmiddellijk kan leiden tot verbetering/versterking hiervan.

De meest in het oog springende natuurlijke kenmerken zijn:

  • primair reageren vanuit een natuurlijk instinct; “echtheid”,
  • het zijn sociale dieren en leven bij voorkeur in een kudde; herkenbaar voor de mens,
  • het betreft vluchtdieren; geringste signalen (ook non-verbaal) worden opgemerkt, zeer sensitief,
  • bij uitstek kunnen reageren op lichaamstaal en op het onder- en/of onbewuste van de ander,
    door de aanwezigheid van de ander ontstaat tijdelijk een “nieuwe kudde”; natuurlijke reactie,
  • leven in het hier en nu; directe en neutrale (zonder oordeel) reacties,
  • kunnen kansen creëren om onzekerheid/angsten te overwinnen, door hun fysieke aanwezigheid en reactie.