Als aanvulling op een coachingstraject

Een coaching sessie met paarden kan als aanvulling dienen, op een ander lopend coachingstraject.
Er kan middels het werken met het paard geïnventariseerd worden, in hoeverre de nieuw opgedane vaardigheden ingebed zijn, in het systeem van persoonlijk functioneren.
Zo kan coaching met paarden ook worden ingezet als kennismaking met coaching in het algemeen, zodat de ontdekte “leerpunten/verbeterpunten” in het vervolgtraject nader kunnen worden uitgewerkt.
Met andere woorden: coaching met het paard kan fungeren als “ijkpunt” voor verdere coachingstrajecten.