Equine Assisted Coaching

Wat is Equine Assisted Coaching?

2 (6)Equine Assisted Coaching, (coaching met behulp van het paard), is een ervarings- en oplossingsgerichte methode.
Door middel van een activiteit met het paard, wordt de coachee uitgedaagd om over zichzelf en anderen na te denken. De coach heeft tijdens dit leerproces een faciliterende rol, waardoor de betrokkene inzicht kan verwerven in denkpatronen, gevoel en gedrag. De aanwezigheid van het paard waarborgt een emotionele veiligheid voor de betrokkene en biedt hem/haar de mogelijkheid om met uiteenlopend gedrag te experimenteren. Na afloop van de sessie wordt er met de coachee gereflecteerd en geëvalueerd op de gebeurtenissen.  Bij Equine Assisted Coaching gaat men ervan uit, dat ieder mens de oplossing in zichzelf kan ontdekken, als het gaat om verbetering van persoonlijk functioneren. Bedoelde activiteiten kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.